world
Нови и рециклирани CNC машини
Машини за газово,плазмено и лазерно рязанеTyrkiye

 

СИМАРО ООД е частна фирма, основана през 1996 г. Основната дейност на фирмата е ретрофит, модернизация и основни ремонти на металорежещи машини с ЦПУ - стругове, фрези, машинни центри и др. Разработка и производство на специални металорежещи машини. Разработка и изработка на механики и машини за газово, плазмено и лазерно рязане, роботи и манипулатори.

 

Фирмата разполага с площ от 6000 кв.м. Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти, а 50% от тях са инженери в областите механика и електроника. Фирмата е в състояние да отстрани до 24 часа възникнали проблеми на клиентите с договор за гаранционно и извънгаранционно обслужване.

logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Избор с публична покана

Проект BG16RFOP002-6.002-0296-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Доставка и монтаж по обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция 1: Топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени (315 м2) и за покрив (640 м2)
  • Обособена позиция 2: PVC дограма (160 м2)

Срок за подаване на оферти: 16.02.2023г.

Документацията може да изтеглите от .


logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Фирма СИМАРО ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №ВG16RFОР002-6.002-0296-С01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFОР002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията СOVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общата стойност на проекта е 299 345,00 лв., от които 149 672,50 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21.09.2022г. и е с продължителност 10 месеца.


logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

„СИМАРО” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3133-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. eвропейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 12.10.2021г. и е с продължителност 3 месеца.


logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Избор с публична покана

Процедура "Избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва:

  • Обособена позиция 1: Струг с ЦПУ (1 бр.)
  • Обособена позиция 2: Хидравлична абкантпреса с ЦПУ (1 бр.)"

Дата: 19.02.2021г.

Документацията може да изтеглите от .


logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Фирма „СИМАРО“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0169-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в СИМАРО ООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата.

Общата стойност на проекта е 1 001 000,00 лв., от които 595 595,00 лв. европейско и 105 105,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 01.12.2020г. и е с продължителност 12 месеца.


logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Фирма „СИМАРО” ООД успешно изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта бе подобряване на енергийната ефективност на „СИМАРО” ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  1. Въведено в експлоатация ново производствено оборудване;
  2. Внедрена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

Изпълнението на проекта позволи на фирмата да разшири капацитета на съществуващия стопански обект, да намали разходите за производство на единица продукция, да развие екологосъобразно производство и да подобри енергийната ефективност на фирмата.

Обща стойност: 2 140 000,00лв., от които 1 275 000,00 лв. европейско и 225 000,00 лв. национално съфинансиране.

 


logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 11.01.2019г. от 16:30 часа в офиса на „СИМАРО” ООД, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. „Промишлена” №18.


logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Избор с публична покана

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC двуколонен фрезови център – 1 брой"
Дата : 23.05.2018г.


Документите може да изтеглите от тук


logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 15.02.2018г. от 16:00 часа в офиса на СИМАРО ООД, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. „Промишлена” №18.


logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

СИМАРО ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0181-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД”.

Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на СИМАРО ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Обща стойност: 2 140 000.00лв., от които 1 275 000.00лв. европейско и 225 000.00лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 27.09.2017г. и е с продължителност 16 месеца.

logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

От м. февруари 2016 год. СИМАРО ООД реализира проект „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на СИМАРО ООД чрез инвестиране във високотехнологично оборудване”, с договор BG16RFOP002-2.001-0965-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е чрез инвестиране във високотехнологично оборудване да се разшири производствения капацитет и да се засили експортния потенциал на предприятието, с което да се повиши неговата конкурентоспособност.

Специфичните цели са:
- чрез оптимизиране на производствения процес да се увеличи производителността;
- чрез добавяне на стойност към произвежданите изделия да се подобри присъствието на външните пазари;
- чрез въвеждането на ресурсно-ефективни мощности да се намалят производствените разходи.

Заложените в проекта основни дейности са свързани с подобряване на
производствения процес и инвестиции за внедряване на нова технология за повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност.

Проектът е с продължителност 14 месеца.
Неговата стойност е 850 000 лв., от които 595 000 лв. европейско и национално съфинансиране.

В резултат на инвестиционната подкрепа се очаква да бъде закупен и внедрен в производствения процес иновативен файбър лазер, чрез който да се разнообрази асортимента от произвеждани авторски специализирани машини с ЦПУ и средства за автоматизация, да се повишат производствените обеми, да нараснат приходите от продажби, да се повиши експортния потенциал, и да се даде възможност за
запазване на заетостта и разкриване на нови 3 работни  места.

 

 

 

5  

 

© 2009 д-р Русев. Всички права запазени.

 

bg